Verander naar het Nederlands
Homepage > De Geschiedenis van ons Carnaval > Het Begin > Waar komt de naam vandaan?
Title
Carne Levale / Carnaval
We weten dat de naam carnaval stamt uit de 13e eeuw, maar het bestaan van de term Carne Levale wordt al bevestigd door een Italiaans document uit het jaar 965.
De interpretatie die wordt gegeven aan carnaval als het afzien van de consumptie van vlees, ‘carne vale' in het Latijn, stamt duidelijk uit de tijd van het Christendom. Carne Levale waren oorspronkelijk bepaalde gelden die de boeren moesten betalen in verband met hun festiviteiten.