Title
Het gebruik van het dragen van maskers komt in veel culturen voor. In vroegchristelijke tradities gebruikten de boeren kleding, maskers en andere geïmproviseerde spullen om hun voorouders uit te beelden, die een belangrijke plek in hun geloof innamen.

Zoals nog steeds het geval is in vele religies over de hele wereld, probeerden de mensen de overledenen te behagen, zodat zij hun wensen en gebeden omtrent hun levensbehoeften zouden verhoren. Door de doden te eren door middel van hun ceremonies, offergaven, rituelen, muziek en dansen, probeerden zij hen uit te nodigen weer terug te keren onder de levenden en de mensen, dieren en planten vruchtbaarheid te brengen.

Maar het dragen van maskers had ook het curieuze effect dat het de mogelijkheid schiep om de sociale maskers van alledag af te werpen en de gedragsregels te ontduiken die zijn opgelegd door het Christendom.

Processies van de nagebootste voorouders in combinatie met speciale dansen, muziek en rituelen moesten overal op het platteland komen, om de hulp van de overledenen bij het verzorgen van goed weer en een goede oogst zeker te stellen.

Hoewel de oorspronkelijke betekenis ervan nu vergeten is, kunnen we deze oude tradities gemakkelijk herkennen in onze gekostumeerde carnavalsoptochten van tegenwoordig.


Carnaval deelneemster gekleed in prachtige, felle kleuren